Almachtige God, U openbaart zich in de broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Kenia en in andere gebieden in Oost-Afrika die lijden onder religieus geweld. Schenk geborgenheid, verlichting en veiligheid aan de slachtoffers, speciaal aan de kinderen. Wij vragen U dat overvloedige materiële en geestelijke steun een weg mag vinden naar deze gebieden, en dat deze hulp goede vrucht mag dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.