God onze almachtige Koning, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde. Wij bidden U: open de oren van velen in Iran voor Uw Woord van leven. Laat Uw Woord wortelschieten in hun harten en gestalte krijgen in hun levens van alledag, opdat het vrucht draagt voor hen en voor hun naasten. Door Christus onze Heer.