God onze Vader, U schenkt de mensen steeds weer nieuwe kansen in het leven. Wij danken U voor deze nieuwe dag en bidden U voor mensen in Mexico die vandaag belangrijke levensbeslissingen moeten nemen. Geef dat zij hun geweten volgen, met wijsheid kiezen en met doortastendheid en vertrouwen handelen. Dat hun keuze vrucht draagt voor de Mexicaanse samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fabianus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.