maandag 2 november 2020

Barmhartige God, Jezus uw Gezalfde heeft van U de macht ontvangen om ons uit de doden te doen verrijzen. Wij gedenken vandaag al onze dierbare overledenen en wij gedenken in het bijzonder ook hen die gestorven zijn in anonimiteit. Wij bidden U: wees uw barmhartigheid indachtig en bevrijd allen uit de ketenen van de dood opdat zij U van aangezicht tot aangezicht kunnen loven tot in eeuwigheid. Door Christus onze Heer.