maandag 2 mei 2022

Barmhartige God, Uw heilige Geest bezielt jongeren om zich in te zetten voor het welzijn van hun naasten. Vandaag bidden wij op verzoek van Paus Franciscus dat jonge mensen, die allen door God geroepen zijn om ten volle te leven, Jezus Christus ontmoeten en omarmen. Dat zij in het leven van de heilige maagd Maria de weg ontwaren om te luisteren, de diepte ontwaren om te onderscheiden, de moed ontwaren die het geloof voortbrengt en de toewijding ontwaren tot dienstbaarheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.