Barmhartige God, U hebt aan vele gewone mannen en vrouwen heiliging geschonken door het offer van Jezus Christus. Wij vragen op deze maandag in de Veertigdagentijd om Uw zegen voor de mensen in de steden van Tunesië die hard moeten werken om rond te komen. Geef dat zij kennis nemen van het Evangelie en zo bemoedigd worden bij de uitdagingen van het dagelijkse leven. Door Christus onze Heer.