maandag 19 september 2022

Barmhartige God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw barmhartigheid geopenbaard aan alle volkeren. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Sri Lanka. Dat zij met elkaar leven en werken in de vrede van Christus, en dat zij samen bouwen aan een samenleving waar iedereen in geestelijk en materieel welzijn kan gedijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop Januarius, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.