maandag 19 juni 2023

Almachtige God, Jezus Messias schenkt gebroken mensen nieuw leven en hoop op betere tijden. Wij bidden U met vertrouwen voor Uw Kerk in de Islamitische Republiek Iran. Dat jonge mensen bezield raken door het voorbeeld en het Evangelie van Jezus. Dat Uw Kerk in dit land mag groeien in geloof en in aantal, om zo een krachtig teken te zijn van Uw liefde – speciaal voor de armen. Bemoedig allen in Iran bij hun arbeid ten behoeve van Uw Koninkrijk, en schenk hun innerlijke vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Rémi Isoré, priester, martelaar tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.