maandag 19 juli 2021

Almachtige God, Uw grote rechtvaardigheid ligt ingesloten in Uw liefdevolle barmhartigheid. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor jonge mensen die in armoede opgroeien in de favela’s van Rio de Janeiro, Brazilië. Geef zicht op minder vervuiling en lawaai, op genoeg gezond eten en schoon drinkwater. Bescherm hen tegen de gevaren van drugs en misdaad en schenk hun Uw geestelijke goederen: dat zij mogen leven in ware levensvreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth Qin Bianshi, echtgenote en martelares, door Christus onze Heer.