Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is het Licht van de wereld en Zijn Licht schijnt in de duisternis. Wij bidden U voor alle artsen, verplegers en verzorgers, man en vrouw, die hun beroep uitoefenen in Bethlehem. Zegen hun werk en geef dat zij met vreugde de vruchten van hun arbeid mogen zien. Door Christus onze Heer.