God van liefde, op de berg Sinaï hebt U zich geopenbaard als een God van vrijheid en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor regeringsleiders en machthebbers in de Palestijnse gebieden. Geef dat zij steeds met bezonnenheid en doortastendheid de vrede en gerechtigheid blijven zoeken en zo bijdragen aan het geestelijke en materiële welzijn van hun landgenoten. Door Christus onze Heer.