God onze Vader, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U: waak over Uw Kerk van alle rassen, talen en naties en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Januarius, door Christus onze Heer.