Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus geeft mensen nieuw leven en hoop op betere tijden. Wij bidden U deze week speciaal voor Uw Kerk in Sri Lanka. Dat jonge Christenen in Sri Lanka bezield raken door het voorbeeld van Uw Zoon. Dat Uw Kerk in Sir Lanka mag groeien in geloof en in aantal, om zo een krachtig teken te zijn van Uw liefde. Wij danken U voor alle geloofsverkondigers in Sri Lanka. Bemoedig hen bij hun arbeid en schenk hun rust en innerlijke vrede. Door Christus onze Heer.