Heer onze God, Uw Woord ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij bidden U in deze tijd van bekering voor alle verkondigers van het Evangelie in China. Wij vragen dat hun arbeid veel vrucht mag dragen, dat zij een inspirerend voorbeeld mogen zijn voor hun landgenoten en dat velen vragen om de sacramenten van het doopsel en vormsel. Geef dat Uw Kerk in China een werkzaam teken van Uw liefde is voor alle Chinezen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.