Barmhartige God, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde. Wij bidden U: open de oren van de jonge mensen in Azerbeidzjan voor Uw Woord van leven. Laat Uw Woord wortelschieten in hun hart en gestalte krijgen in hun leven van alledag, opdat het vrucht draagt voor hen en voor hun naasten. Door Christus onze Heer.