maandag 18 maart 2024

Almachtige Heer, U zegent hen die steeds naar de vrede van Christus zoeken. Wij bidden U voor de toekomst van alle inwoners van India. Voor machthebbers, rijken en regeringsleiders. Voor artsen, leraren en leraressen. Voor zakenlieden, kunstenaars, intellectuelen en boeren. Voor de pastores, gedoopten en catechumenen in India. Dat zij allen bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en de vrede van Christus heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkvader, door Christus onze Heer.