maandag 18 januari 2021

Levende God, Uw heilige Geest heeft vele Fransen de kracht gegeven om tijdens de Franse Revolutie tot in de dood te blijven getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Wij willen U deze week bidden voor de Kerk in Frankrijk. Om wijze, zuivere en barmhartige herders die hun landgenoten inspireren om de weg van Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Uit dank voor de vele Franse Christenen die zich inzetten voor de vrede en zich het lot van de armen aantrekken. Dit bidden wij U opvoorspraak van de zalige Monique Pichery, martelares, door Christus onze Heer.