maandag 18 april 2022

God onze Vader, met liefde deelt Uw Zoon Jezus Christus zichzelf aan ons uit onder de gedaanten van Brood en Wijn, als voedsel en drank voor het leven. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Geef dat wij van zijn liefdevolle woorden en daden leren, en onszelf steeds weer aanbieden als een levend offer aan U met onze lof en gebeden, en met werken van naastenliefde, om zó met Hem te verrijzen tot waarachtig leven, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.