God van gerechtigheid en vrede, Uw goede daden zijn niet te overtreffen. In deze Adventstijd danken wij U voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in Congo. Wij bidden U dat zij de juiste woorden vinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Dat alle Congolezen de vruchten van hun inzet mogen smaken en groeien in geestelijk en lichamelijk welzijn. Dat mensen in de Congo inzien dat ware vrede een vrucht is van het geloof in Uw Zoon, dat zich uit in daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.