Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus is de enige weg die leidt naar U. Wij vragen U dat velen in Iran geraakt worden door Zijn Goede Boodschap, zich bekeren, en zich inzetten voor de komst van Zijn Koninkrijk. Geef dat Uw Kerk in Iran woorden en daden van leven en liefde blijft uitdragen aan alle bewoners van dit grote land. Door Christus onze Heer.