Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij willen deze week in onze gebeden de Christenen in Zuidoost-Azië gedenken. Wij vragen Uw overvloedige zegen voor hen en voor hun landgenoten. Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor regeringsleiders en religieuze leiders in Singapore, Thailand en Maleisië: dat zij de waardigheid van iedere mens erkennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Odilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.