Eeuwige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U deze week daarom voor onze broeders en zusters in Egypte. Wij bidden U dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden, verkondigen en vieren. Wij vragen U: schenk Uw Kerk in Egypte steeds weer wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.