God, U bent de bron van alle onvoorwaardelijke liefde. Wij vragen Uw zegen voor de Christenen in Noord-Korea. Geef dat zij uitgroeien tot de volle maat van Christus door een steeds groter wordende liefde voor U en voor hun naasten. Schenk verlichting aan de Noord-Koreanen die gevangen zitten omwille van hun geloof in Jezus Christus: dat zij Uw liefde uitdragen aan hun bewakers en vrucht mogen dragen tijdens hun gevangenschap. Door Christus onze Heer.