maandag 17 mei 2021

Genadige God, Jezus Christus roept ons op om te vragen om arbeiders, want de oogst is zeer groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in West-Europa. Geef Uw gelovigen bekwame, zuivere en sterke mannen als herders op hun levensweg. Geef dat de bisschoppen, priesters en diakens de zoekenden naar Uw Zoon wijzen, Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Lieou, catechist en martelaar, door Christus onze Heer.