maandag 17 juli 2023

God van Abraham, Vader van Jezus Messias. U wilt dan mensen bijeen komen om U te eren. Wij bidden U voor jonge christenen van de vele verschillende christelijke stromingen in Nederland. Beziel hen met Uw heilige Geest, en geef dat zij met vreugde en jonge energie samenwerken aan de verkondiging van het Evangelie onder hun niet-christelijke leeftijdsgenoten. Wij vragen hierbij Uw bemoediging en bescherming, op voorspraak van de zalige Anne Pelras en haar gezellinnen, Carmelitessen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.