Almachtige God, die de zachte dauw van Uw heilige Geest uitademt over de Kerk: U gewijd zij stilte en lofzang. Wij danken U vandaag voor het voortdurende gebed van de monniken, monialen, kluizenaars en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in stilte en eenvoud te zoeken, en om te bidden voor onze wereld. Wij bidden in het bijzonder voor de bewoners van abdijen, kloosters en kluizenarijen, die moesten vluchten voor vervolging in het Midden-Oosten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Teresio Olivelli, lekengelovige, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.