Eeuwige God, U nodigt alle mensen uit tot het waarachtige en eeuwige leven in de Kerk van Jezus Christus. Wij bidden U voor jonge mensen in Vietnam die werk zoeken, een studie volgen en een gezin stichten. Dat zij met geloof, hoop en liefde bouwen aan hun leven, hun land en aan Uw Koninkrijk. Dat vele jonge Vietnamezen de Goede Boodschap leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.