Barmhartige God, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, is de Goede Herder die zijn schapen hoedt en leidt naar groene weiden. Wij bidden U vandaag voor boeren en veehoeders in Argentinië: mensen die vaak een onzeker bestaan leiden en zwaar werk verrichten. Geef dat zij tijd hebben voor hun akkers, en hun beesten goed verzorgen; dat zij vreugde vinden in hun dagelijkse arbeid, en genoeg verdienen om hun gezin te onderhouden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henry Heath, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.