Eeuwige God, Uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij bidden U vandaag voor de kleiner wordende Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten, speciaal in Bethlehem. Geef dat zij moed houden bij intimidatie, discriminatie en vervolging. Geef dat zij Uw steun en nabijheid ervaren in hun werk van alledag en dat zij groeien in geloof alsook in aantal. Door Christus onze Heer.