Trouwe God, in Antiochië werden de volgelingen van Uw Zoon Jezus Christus voor het eerst Christenen genoemd. Wij willen U vandaag bidden voor Christenen in Turkije die hun leven hebben gegeven in navolging van Uw Zoon. Geef dat hun sterven in Christus vrucht mag dragen en ons tot voorbeeld mag zijn. Geef dat wij goed beseffen hoe bevoorrecht wij zijn dat wij in veiligheid ons geloof mogen vieren en uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.