Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij bij Zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij bidden U, bij deze gedachtenis van uw martelaressen, voor de vrouwen in Nigeria die ontvoerd zijn omwille van hun geloof in Hem, onze Heer: om volharding in hun geloof. Voor Christelijke gezinnen in Nigeria die een dochter hebben verloren aan ontvoerders. Voor ouders die wanhopig zijn: om troost, geduld en hoop. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Teresia van de heilige Augustinus en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.