God van vrede en gerechtigheid, U bent een God die goed is voor alle mensen, en die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij leeft. Wij vragen U tijdens deze eerste week van het grote Paasfeest: schenk Uw Geest aan de wereldleiders en machtigen der aarde. Geef dat zij, naast het materiële welzijn van hun onderdanen, zich ook inzetten voor hun geestelijke welzijn. Door Christus onze Heer.