Grote God, U openbaart zich in de ene, heilige Kerk, het Lichaam van Uw Zoon. Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Zuid-Soedan, die geloven dat Jezus van Nazareth Uw Zoon is en onze Verlosser. Wij vragen Uw zegen bij ontmoetingen en gesprekken tussen Christenen daar en bidden om een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende denominaties. Schenk ons katholieke eenheid in katholieke verscheidenheid. Door Christus onze Heer.