maandag 16 oktober 2023

Barmhartige God, wanneer wij ons regelmatig tot U wenden in gebed, helpt U ons gelukkig en eerlijk te zijn, en schenkt U ons wijsheid en onderscheidingsvermogen. Wij bidden U daarom vandaag voor jonge mensen in Algerije die staan voor belangrijke levenskeuzes. Geef dat zij in Jezus Messias de bron van het ware leven ontdekken, en dat zij uit deze eeuwig opborrelende Bron hun dorst telkens weer komen laven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Józef Jankowski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.