maandag 16 mei 2022

Eeuwige God, U hebt de mens geschapen om in harmonie te leven met U, met zijn naasten en met heel de schepping. Wij bidden U daarom vandaag speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in de Verenigde Staten. Dat zij in harmonie de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun verkondiging en liefdeswerk ten goede komen aan hun arme en behoeftige landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vladimir Ghika, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Roemenië, door Christus onze Heer.