Eeuwige God, U openbaart zich in de stilte van de woestijn. In deze dagen van bezinning en inkeer, willen wij u danken voor het gebed van contemplatieve mannen en vrouwen overal ter wereld. Verleen dat zij trouw blijven aan hun roeping om U, namens ons, te blijven zoeken in de eenzaamheid, de leegte en de stilte. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius Abt, door Christus onze Heer.