maandag 16 augustus 2021

Genadige God, een vermorzeld hart wijst Gij nooit af. Wij bidden U voor de bisschoppen: om een vruchtbare verkondiging van de geloofsmysteries. Geef dat zij Uw zonen en dochters hoeden met zuiverheid, met wijsheid, met geduld en met liefde. Wij danken U voor hun trouwe arbeid voor de katholieke Kerk. Wees hun steeds nabij – speciaal de bisschoppen die gevangen zitten of verdwenen zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tarcisius, martelaar, door Christus onze Heer.