Barmhartige God, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth, de Christus. Wij bidden U uit dank voor alle mannen en vrouwen overal ter wereld, speciaal in Iran, die Uw liefde verkondigen in daden van naastenliefde. Voor mensen die onderwijs en medische zorg geven aan de armen en behoeftigen. Om vreugde in hun werk en om trouw aan hun roeping. Laat hen elke dag de vruchten van hun toewijding zien toenemen. Door Christus onze Heer.