Goede God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U voor de religieuze leiders in Somalië en Djibouti. Wij bidden U dat zij de kracht en de waarheid van de Goede Boodschap leren kennen; dat zij leren openstaan voor Uw reddende Woord van leven en dat zij de liefde van Jezus Christus uitdragen in hun verkondiging. Door Christus onze Heer.