Barmhartige God, Uw Woord is als gist voor onze wereld en is licht in de duisternis. Uw liefde voor alle mensen hebt Gij geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U op deze maandag uit dank voor alle religieuzen in Sri Lanka die Uw Woord zaaien en Uw liefde verkondigen met daden van naastenliefde. Wij vragen dat hun geestelijke en lichamelijke zorg voor de behoeftigen veel vrucht mag dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige paus Cornelius en de heilige bisschop Cyprianus, martelaren, door Christus onze Heer.