Almachtige God, Uw Zoon de verrezen Christus heeft beloofd dat Hij bij Zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij bidden U, bij deze gedachtenis van Uw martelaressen, voor de Christelijke vrouwen in Egypte die ontvoerd zijn omwille van hun geloof in het Evangelie: om volharding in hun geloof. Voor ouders die wanhopig zijn: om troost en hoop. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, door Christus onze Heer.