Heer onze God,Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle inwoners van Libanon. Dat Gij hun ogen en oren opent voor Uw Boodschap van leven en liefde en hun hart zacht en ontvankelijk maakt om Uw Woord van vrede goed te kunnen verstaan. Wij danken U voor alle Libanese priesters, diakens, religieuzen en catechisten. Bemoedig hen in hun zendingswerk en schenk hun inzicht, wijsheid en geduld.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Nepomuc, martelaar, door Christus onze Heer.