God onze Vader, U bent de ware bron van heiligheid en leven. Wij bidden U vandaag voor allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in Pakistan. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van alle Pakistani’s voor ogen houden, ook van de minderheden. Open hun hart voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor alle mensen. Door Christus onze Heer.