Heer onze God, U bent een God die Uw goedheid en zorg voor alle mensen, speciaal voor de armen en ontheemden, hebt geopenbaard in Jezus van Nazareth, de Christus. Wij bidden U voor alle inwoners van Cuba. Zegen de bedroefden, de daklozen en de wezen met Uw nabijheid. Wij danken U voor Uw Boodschap van heil en redding voor alle mensen. Door Christus onze Heer.