maandag 15 november 2021

Genadige God, met de aanraking van zijn handen genas uw Zoon Jezus Christus de leprozen, de lammen en de blinden. Wij bidden U: raak de harten aan van de machthebbers en religieuze leiders in Niger en Tsjaad. Open hun oren voor de Blijde Boodschap. Bewerk dat zij de vrede van Christus leren nastreven en de vrijheid van hun landgenoten bevorderen. Geef dat het Evangelie vrijuit mag klinken in deze landen, veelvoudig gehoor vindt en stevig mag wortelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Whiting, monnik, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.