maandag 15 maart 2021

God onze goede Vader, in den beginne schiep Gij man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U in deze bezinningstijd van boete en vasten daarom voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen in Iran. Geef dat Iraniërs, door de omarming van de Blijde Boodschap, een groeiend inzicht verwerven in de gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij bidden vandaag speciaal voor de kleine groep Armeense Christenen in Iran: om bescherming. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gregorius van Armenië, bisschop, door Christus onze Heer.