maandag 15 februari 2021

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias is het Licht van onze wereld en onze Redder uit de dood. Wij bidden U dat zijn Licht mag stralen in de harten van de inwoners van Cuba. Geef dat de Goede Boodschap, na tientallen jaren onderdrukking, nu stevig wortelt en goed gedijt in de Cubaanse samenleving. Dat het Christelijke geloof van de mensen blijvend vrucht draagt voor alle inwoners van Cuba. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gregorio Díez Blanco, echtgenoot en martelaar, door Christus onze Heer.