maandag 15 augustus 2022

Genadige God, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit feest vragen wij Uw zegen voor alle moeders op de Filipijnen: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en heldere wijsheid van het Evangelie steeds meer ervaren in hun leven. Wij bidden dat Uw Kerk op de Filipijnen mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.