maandag 15 april 2024

Eeuwige God, heel Uw schepping verkondigt Uw heerlijkheid en goedheid. In deze Paastijd danken wij U voor mannen en vrouwen in Egypte die medische zorg verlenen aan de allerarmsten. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun arbeid in dienst van hun naasten. Wij bidden U om de medewerking van de verschillende lokale overheden bij hun werk. Dit vragen wij U op voorspraak van de Mercedarische martelaren van Afrika, vermoord tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.