Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus is geboren uit de heilige Maria, altijd maagd. Hij is de enige weg die leidt naar U. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Wij danken U voor Zijn uitnodiging om, samen met Hem en met onze broeders en zusters, Zijn weg ten leven te volgen. Wij bidden U om de kracht om onze levensweg zonder zelfzucht te bewandelen, maar altijd in liefde voor U en voor al onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.